preskoči na sadržaj
e-ŠKOLE

Nositelj projekta je Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet. Mjerodavno tijelo koje je nadležno CARNetu je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, kojemu je nadležna Vlada RH.

Puni naziv projekta jest «e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)». Skraćeni naziv projekta jest pilot projekt e-Škole.

Program e-Škole se provodi kroz više projekata informatizacije školskog sustava u razdoblju od 2015.-2022. godine. Program e-Škole sastoji se od pilot projekta, koji se provodi od 2015.-2018. te velikog projekta, koji se planira provoditi od 2019.-2022. na temelju rezultata pilot projekta.

Puni naziv cjelokupnog programa glasi “e-Škole: Cjelovita informatizacija procesa poslovanja škola i nastavnih procesa u svrhu stvaranja digitalno zrelih škola za 21. stoljeće”.

U digitalno zrelim školama adekvatna uporaba informacijske i komunikacijske tehnologije (IKT) doprinosi:

 • učinkovitom i transparentnom upravljanju školom (direktni cilj);
 • razvoju digitalno kompetentnih nastavnika spremnijih za primjenu inovacija u vlastitim pedagoškim praksama te (direktni cilj);
 • razvoju digitalno kompetentnih učenika spremnijih za nastavak školovanja i konkurentnijima na tržištu rada. (indirektni cilj, doprinosi mu).

Opći cilj programa e-Škole pridonosi jačanju kapaciteta osnovnoškolskog i srednjoškolskog obrazovnog sustava s ciljem osposobljavanja učenika za tržište rada, daljnje školovanje i cjeloživotno učenje.
Svrha pilot projekta e-Škole je uspostaviti sustav razvoja digitalno zrelih škola kroz pilotiranje i evaluaciju primjene IKT-a (informacijskih i komunikacijskih tehnologija) u obrazovnim i poslovnim procesima u 10% škola u Republici Hrvatskoj. 

Specifični cilj pilot projekta e-Škole jest pilotirati organizacijske, tehnološke i obrazovne koncepte uvođenja IKT-a u obrazovne i poslovne procese u odabranim školama kroz dvije školske godine te na temelju iskustva pilotiranja razviti strategiju za implementaciju sustava digitalno zrelih škola u cijelom sustavu osnovnog i srednjeg obrazovanja u Republici Hrvatskoj, odnosno za primjenu u velikom projektu (2019.-2022.).

Iskustva na sličnim europskim projektima informatizacije poslovnih i nastavnih procesa nameću neophodnost usklađene implementacije, kako infrastrukturnih, tako i uslužno-obrazovnih dijelova projekta, sa sviješću da je temelj obrazovanja nastavnik, a primarni fokus učenik. Stoga je neophodno da podrška i obrazovanje nastavnika i školskog osoblja prethodi ostalim aktivnostima u projektu, potom teče simultano, a na kraju i nadživi ostale aktivnosti unutar projekta. Bez osnaženih nastavnika i školskog osoblja, sposobnih i spremnih za nove tehnologije, usluge i pristupe poučavanju, infrastruktura će ostati neiskorištena, a usluge i sadržaji razvijeni unutar projekta - odbačeni.

Obje faze projekta financiraju se većim dijelom (85%) iz strukturnih fondova Europske unije. Obzirom na posebnost cilja projekta e-Škole, njegova je provedba iz implementacijskih razloga razdvojena na dva strateška projekta, koji se financiraju i provode kroz dva različita operativna programa.


20. veljače 2015.  Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet objavila je nazive prvih 150 škola koje će se u sljedeće tri godine uključiti u pilot projekt "e-Škole: Razvoj sustava digitalne zrelosti škola". U prvoj fazi, na jesen 2015. godine, uključilo se prvih 20 škola, dok će se ostalih 130 škola uključilo početkom 2016. godine.

Na natječaj se prijavilo 705 škola. 630 škola zadovoljilo je nužne uvjete prema kriterijima za odabir škola objavljenima u Javnom pozivu te je odabrano ukupno 150 škola koje predstavljaju reprezentativni uzorak prijavljenih škola. Reprezentativni uzorak odabran je na osnovu vrste škole (uključivanje škola različitih vrsta – osnovnih i srednjih), načelu inkluzivnosti (na osnovu indeksa razvijenosti u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju RH), veličine škole (uključivanje škola različite veličine – prema državnim pedagoškim standardima osnovnih i srednjih škola) i samoprocjeni škole o vlastitoj tehničkoj opremljenosti i iskustvu u primjeni IKT-a.

Među odabranima se nalazi i naša škola, tako da ćemo najkasnije početkom 2016. ući u pilot-projekt. 


5. prosinca 2016.  PRVA FAZA ISPORUKE OPREME U SKLOPU PROJEKTA E-ŠKOLE

Danas  je u našu Školu pristigao prvi dio opreme čime je započela realizacija CARNetovog projekta «e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)». Dostavljena oprema je namijenjena učiteljima i stručnim suradnicima škole.

Stigla su nam:

1. Tablet računala - HP, Pro Tablet 10 EE G1 – 17 komada
2. Hibridna računala - Lenovo, ThinkPad Yoga 260 – 6 komada
3. Prijenosna računala - HP, ProBook 640 G2 – 3 komada
4. Torbe za hibridna i prijenosna računala – 9 komada
5. Miševi za hibridna i prijenosna računala – 9 komada


31. siječnja 2017. POSTAVLJANJE PROMOTIVNIH STALAKA I TRAJNIH PLOČA

U sklopu projekta „e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola“, na ulazu u školsku zgradu i u predvorju smo postavili trajnu ploču i promotivni stalak kao znak da je naša škola ušla u pilot projekt koji je sufinancirala Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova.


22. srpnja 2017. OPREMANJE INTERAKTIVNE I PREZENTACIJSKE UČIONICE
U sklopu pilot projektu naša škola je opremljena s dva različita tipa učionica, prezentacijskom – opremljenom PC računalom, monitorom s funkcijom dodira, zvučnicima te interaktivnom, koja uz prezentacijsku opremu uključuje i 30 tableta.

ERASMUS +

Seas, Tourism, Environment and Sustainability

Naša škola sudjeluje iu projektu međunarodne suradnje Erasmus+ koji nam je odobren ovoga ljeta u partnerstvu s još tri škole I.I.S.S. Archimede Taranto  Italija, RAMAZAN  ATIL  ANADOLU LISESI Adana, Turska  i Ogres Valsts ģimnāzija  Ogre, Letonija.

STEPS ili Seas, tourism, environment, protection and sustainability je projekt programa Erasmus+, najvećeg europskog programa na području obrazovanja. Projekt traje 2 godine, od 1. rujna 2016. do 31. kolovoza 2018.

Škole okupljene u projektu imaju za prioritet dati veću važnost STEM (science, technology, engineering, and mathematics) ili prirodoslovni predmetima u školskim kurikulumima zbog njihove važnosti za svijet danas i u budućnosti.  U projektu će u našoj školi sudjelovati učenici  : 2thk, 2g, 3g, 3ek

Ciljevi projekta su:

 • promovirati važnost mora u svakodnevnom životu i zdravog okoliša
 • povećati zanimanje za znanost približavajući je učenicima
 • povećati zanimanje učenika za STEM predmete  uvodeći nove načine podučavanja u nastavi
 • graditi budućnost u kojoj ljudi žive u harmoniji s prirodom
 • razvijati multijezičnost u komunikaciji  i projektnim aktivnostima
 • promovirati timski rad i donošenje odluka u međunarodnom okruženju te vršnjačko učenje
 • razvijati digitalne vještine uporabom IKT-a u: projektnim aktivnostima i kreiranju projektnih ishoda te koristeći obrazovnu platformu Moodle za suradničko učenje i kreiranje projektnih ishoda
 • pokazati značajke mora u: turizmu, povijesti, ribarstvu, tradiciji, gospodarstvu i prometu
 • učiti o sličnostima i razlikama u život s morem i njegovim doprinosom na različitim poljima i u različitim državama; Mediteran i Baltik
 • razviti osjećaj za različitost, toleranciju i poštivanje drugoga i različitoga
 • povećati mogućnosti za cjeloživotno učenje
 • povećati mogućnosti za zapošljavanje

Naši učenici će u projektnoj suradnji s učenicima škola partnera izraditi zajedničke projektne ishode: studiju analize kakvoće mora, rječnik znanstvenih naziva vezano za analizu mora, naziva riba, vjetrova te ribarskog alata na hrvatskom  jeziku , jeziku partnera te na engleskom jeziku, brošuru o halofitima, brošuru o pomorskim bitkama (naši učenici će pisati o Viškoj bitci) te kulturno povijesnim spomenicima (na otoku Visu:  Fort George, Batarija), kalendar sa slikama (viških) uvala te njihovim geografskim podacima te podacima o kakvoći mora, brošuru o korištenju mora (Jadrana) te idejama o njegovoj zaštiti, brošuru za mlade nautičare s turističkom ponudom, brošuru o morskom otpadu te bioraznolikosti mora (Jadrana). Planirani su tri aktivnosti učenja, podučavanja i osposobljavanja u trajanju od pet dana: 1. ožujak 2017. domaćin je koordinatorska škola  I.I.S.S. Archimede Taranto, Italija, 2. svibanj 2017. domaćin je naša škola  i 3. svibanj 2018. Domaćin je I.I.S.S. Archimede Taranto, Italija te dva transnacionalna projektna susreta u koordinatorskoj školi na kojima će sudjelovati voditeljica projekta za našu školu, Ivana Vrdoljak. 

Projekt je u potpunosti financiran od strane Europske unije. Voditeljica projekta u našoj školi je prof. Ivana Vrdoljak. Svi sudionici projekta će dobiti Europass dokumente što će im dati veću mogućnost za cjeloživotno učenje te zapošljvost.                              

                 Ivana Vrdoljak   ivrdoljak1@windowslive.com


Erasmus+ Steps 1. Transnacionalni projektni sastanak

28.11.-30.11.2016. Taranto, Italija

Na prvom transnacionalnom projektnom sastanku ravnateljica koordinatorske škole I.I.S.S. Archimede Taranto iz Italije, gđa Teresa Statile je najprije ugostila sve sudionike. Diskutiralo se o važnosti strukovnog obrazovanja, Erasmus+ projekata kao i europskoj dimenziji za učenike i njihov budući posao te obrazovnim sustavima zemalja škola partnera.

 Prema unaprijed utvrđenom programu projektnog sastanka, predstavnici škola partnera prof. i ravnateljica Inna Zenkevica, prof Viktorija Gailisa (Latvija), prof. Özlem Çabuk i prof. Hülya Gülen (Turska) te prof Ivana Vrdoljak, (naša škola) su s projektnim koordinatorom, prof. Robertom Bonicom raspravili i dogovorili sljedeće:

1)  Plan aktivnosti za svaki projektni ishod je dogovoren. Projektni partneri su diskutirali o parametrima koji su već analizirani i korištenim tehnikama za prvu analizu mora od ukupno 4 za svaku projektnu godinu. Složili su se da se mjere isti ili slični parametri koristeći sličnu ili po mogućnosti istu opremu za analizu.

 

2) Projektni partneri su diskutirali o aktivnostima i Moodle platformi što će se koristiti u kreiranju projektnih ishoda: studije, brošure, rječnik, kalendar, videa, posteri.

 

3) Plan za kvalitetu svih projektnih ishoda je također bio razmatran. Partneri su definirali metodologiju za pojedini projektni ishod. Anketa će biti u svrhu mjerenja plana za kvalitetu svakog projektnog ishoda.

 

4) Evaluacijski plan će se izraditi na kraju svake aktivnosti, susreta ili ishoda. Plan kvalitete i evaluacije projektnih aktivnosti će se kreirati na Moodlu kroz: anketu, zadatke višestrukog izbora, zadatke otvorenog odgovora, kviz. Evaluacija učeničkih radova će se provoditi pomoću: broja ulaza u Moodle, komunikacije u forumu, interesa te vještina korištenja engleskog jezika. Profesori i učenici će evaluirati sve projektne faze.

Evaluacijski dnevnik će biti vidljiv na platformi Moodle.  Twinspace dnevnik će uključivati fotografije aktivnosti i poveznice na Moodle evaluaciju.

 

5) Svi partneri će kreirati nove rubrike za sve podatke koji budu sakupljeni prilikom svake aktivnosti. Svi podaci će se zatim koristiti u kreiranju projektnih ishoda kao završni korak. Projektni partneri su ponovno pregledali Implementaciju iz projektne prijave i ponovno dogovorili broj projektnih ishoda koje će urediti, objaviti i tiskati u pojedinoj partnerskoj školi. Budući da je jedan partner iz projektne prijave napustio partnerstvo, ostali partneri su razgovarali o dogovorenim projektnim sastancima (short-term exchanges of groups of pupils, transnacionalni projektni susreti) iz projektne prijave. Dogovorili su se oko projektnih susreta prema trenutnoj situaciji u pojedinoj školi, budućim obavezama za ispite i druge Erasmus+ projektne sastanke.

Dogovoreni vremenik projektnih sastanaka je sljedeći:

1.  Short-term exchange of groups of pupils (sastanak profesora i učenika)

3. 4. 2017.  – 7.4 2017 Taranto, Italija

2. Short-term exchange of groups of pupils (sastanak profesora i učenika)

2.10.2017. – 6.10. 2017. Vis, Hrvatska

3.  Short-term exchange of groups of pupils (sastanak profesora i učenika)

7.5.2018. – 11.5. 2018. Taranto, Italija

2. Transnacionalni projektni sastanak (sastanak profesora voditelja i koordiantora projekta) 9.4.2018.- 11.4. 2018. Taranto, Italija

 

Projektni koordinator je dodijelio već dogovorene zadatke ostatku  partnerima u projektu prema kompetencijama njihovog nastavnog osoblja i tehničkim mogućnostima. Period svake pojedine aktivnosti i izrade projektnih ishoda je također ponovno razmotren. Partneri su ustanovili trajanje svake aktivnosti koja se mora realizirati do prvog projektnog sastanka  i na njemu prezentirati ; short-term exchange of groups of pupils (sastanak profesora i učenika) 3. 4. 2017.  – 7.4 2017 Taranto, Italija .

Projektni partneri su također razmotrili program , metodologiju i aktivnosti  za prvi  projektni sastanak učenika i profesora u Tarantu, Italija od 3.4.-7.4.2017. godine.

You Tube kanal projekta i Google Drive projekta će se također kreirati.

Izložba fotografija te video projekcija projektnih aktivnosti, radionica i projektnih sastanaka će se održati u partnerskim škola na otvorenim danima škola.

Dan planete Zemlje, 22. 4. će se obilježiti izložbom fotografija projektnih aktivnosti za studiju bio raznolikosti i brošuru o morskom otpadu.

Projektni partneri su također razmotrili metodologiju za CLIL nastavu na prvom projektnom sastanku.

6) Skype susreti s učenicima i profesorima će se održavati  jednom mjesečno te skype susreti profesora svaka dva mjeseca.

7) Utvrđene su i projektne faze o kojima će se diskutirati na drugom transnacionalnom sastanku. Diskutirati će se i o planu diseminacije na tom sastanku. Partneri su se složili oko suradnje u pisanju završnog izvješća projekta.

 

 

                                                                                                Ivana Vrdoljak, voditeljica projekta     

VIS CENTRAL - otočni info-vodič naše škole

U našoj školi smo 2012. godine, u sklopu jedne od izvannastavnih aktivnosti pod vodstvom profesorice Emilijane Jončić, osnovali učeničko poduzeće "Bravura" koje je kasnije preraslo u učeničku zadrugu "Bravura". Zadruga djeluje pod motom "Učeničko poduzetništvo - učimo kroz zabavu", a odlučili smo se za naziv "Bravura" jer bravura znači umijeće, upravo ono što odlikuje naše djelatnike.

Glavni cilj našeg projekta bila je izrada knjižice info-vodiča o otoku Visu za 2013. godinu te izrada isto tako informativne web-stranice VIS CENTRAL. Naime, danas je turizam na Visu, uz ribarstvo i poljoprivredu, glavna gospodarska grana pa smo mi još 2005. godine, u sklopu projekta JAPO, izradili vodič "Besida o Visu" s kojim smo na državnom natjecanju u Zagrebu osvojili prvo mjesto.

Kako smo, provodeći istraživanje tržišta u travnju 2012. godine, uočili da i dalje ne postoji kvalitetan vodič otoka Visa, a da su turistički subjekti zainteresirani za takav proizvod koji bi turistima na jednom mjestu pružao detaljne informacije o svim sadržajima koji se nude, odlučili smo vlastitu djelatnost bazirati na stvaranju novog turističkog vodiča otoka Visa koji bi od naše "Beside o Visu" bio još sadržajniji i kvalitetniji.

Nakon nekoliko mjeseci predanog rada, za vrijeme kojeg smo marljivo prikupljali i sortirali podatke o poslovnim subjektima, sastavljali tekstove i prevodili ih na engleski jezik, obilazili i fotografirali otočne znamenitosti i pripremali vodič za tisak (uz pomoć profesionalnog fotografa i web-dizajnera Stjepana Tafre), naš je vodič ugledao svjetlo dana i na njega smo posebno ponosni. http://vis-central.com/vodic/

Ujedno smo, zbog prednosti koje danas pruža internet, prihvatili ideju Stjepana Tafre o izradi web-portala koji bi bio ekvivalent tiskanom izdanju vodiča, a čija je prednost za korisnike laka dostupnost informacija i mogućnost njihovog stalnog ažuriranja. Tako smo prikupljene podatke upisali na njima prilagođenu kolaboracijsku platformu i pokrenuli web-portal VIS CENTRAL s ciljem pružanja svih informacija vezanih uz otok Vis.

Izrada stranice VIS CENTRAL trajan je projekt naše škole jer zahtijeva stalan rad na ažuriranju podataka, a isto tako je važan doprinos boljitku lokalne zajednice.

 

http://vis-central.com/

 

Smotra ugostiteljskih škola

Od brojnih natjecanja i smotri, na kojima sudjeluju naši učenici, posebno smo ponosni na jednu čiji smo organizatori i koja je naš dugogodišnji projekt: to je Smotra ugostiteljskih škola Splitsko-dalmatinske županije i gostiju koju organiziramo već 16 godina.

Odluka o održavanju smotre donesena je na inicijativu tadašnje ravnateljice Slavice Dražić i, srećom, Smotra je zaživjela. Cilj tog okupljanja, koje nije natjecateljskog karaktera i nema pobjednika, zapravo je razmjena iskustava i stečenih znanja među učenicima i profesorima, a sudionici tvrde da je upravo ta rasterećenost razlog zbog kojeg vole našu Smotru i svake joj se godine iznova vraćaju.

O ovoj je manifestaciji poznati književnik i gastronom Veljko Barbieri zapisao: „...i od tada sam redoviti gost, ali ne samo gost već živi sudionik za mene važnog događaja i doživljaja koji cijeli otok, ali i sve nazočne zamata u mirisnu i okusnu koprenu prijateljstva, ali i same srži gastronomije, te neobične umjetnosti koja za sobom ne ostavlja trajnog traga, osim recepta i predaje, ali upravo zbog toga možda na najbolji način govori o tome tko smo, odakle smo došli i kamo idemo. (...) Našem suvremenom i ubrzanom svijetu i vremenu koje stalno nekamo žuri i nesvjesno zatire svoje korijenje, viška kuharska škola i viška Smotra ono su utočište u koje se svi sa zadovoljstvom svake godine vraćamo, iznenađeni nadahnućem i kulinarskom maštovitošću onih za koje mislimo da još nisu u stanju uzeti kuhaču u ruke i krenuti u pravi gastronomski izazov. I svake se godine imamo priliku uvjeriti koliko smo bili u krivu.“ 

 

 

 

Humane vrednote
TražilicaE-dnevnik

OBRASCI

Kalendar
« Studeni 2017 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


RASPORED ZVONA

jutarnja smjena

1. 08,00 – 08,45

2. 08,50 – 09,35

3. 09,40 – 10,25

veliki odmor 10,25 – 10,45

4. 10,45 – 11,30

5. 11,35 – 12,20

6. 12,25 – 13,10

7. 13,10 – 13,55

 

popodnevna smjena

1. 14,00 – 14,45

2. 14,50 – 15,35

3. 15,40 – 16,25

veliki odmor: 16,25 – 16,45

4. 16,45 – 17,30

5. 17,35 – 18,20

6. 18,25 – 19,10

7. 19,10 – 19,55


Korisni linkovi

Forum
preskoči na navigaciju