preskoči na sadržaj
Natječaj za voditelja/voditeljicu računovodstva

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/17-01/30

URBROJ: 2190-05-01-15-01

Vis, 22. prosinca 2017. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

  1. voditelj/voditeljica računovodstva na određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, zamjena

 

Uvjeti:

Diplomski sveučilišni studij ekonomije ili stručni studij ekonomije.

Opći i posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.)

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (neovjereni preslik)

- domovnica (neovjereni preslik)

- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da osoba nije pravomoćno osuđena (čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) - ne starije od 6 mjeseci (neovjereni preslik).

 

Kandidati koji temeljem posebnih propisa imaju pravo na prednost pri zapošljavanju moraju dodatno priložiti dokaze o istom. Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati kao ni prijave onih kandidata koji ne udovoljavaju uvjetima. Od kandidata koji zadovolji u natječajnom postupku izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči školske ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis.

 

Natječaj vrijedi od 27. prosinca 2017. do 04. siječnja 2018. godine.

 

Ravnateljica: Tončica Poduje Vojković, prof.

 

 

Natječaj za nastavnika/cu glazbene umjetnosti

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/17-01/30

URBROJ: 2190-05-01-17-02

Vis, 22. prosinca 2017. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

  1. nastavnik/ca glazbene umjetnosti na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 10 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti:

VSS, muzička akademija – prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („(„N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96)

 

Uz prijavu je potrebno priložiti

- životopis

- presliku rodnog lista

- presliku domovnice

- presliku diplome

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis.

 

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

 

Natječaj vrijedi od 27. prosinca 2017. do 04. siječnja 2018 godine. 


Ravnateljica: Tončica Poduje Vojković, prof.

Natječaj za stručnog/u učitelja/icu kuharstva

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

 

KLASA: 112-01/17-01/26

URBROJ: 2190-05-01-17-01

 

Vis, 07. kolovoza 2017. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

  1. stručni/a učitelj/ica kuharstva na određeno, puno radno vrijeme - 40 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica, zamjena

 

Uvjeti:

  • dipl. ekonomist – smjer hotelijerstvo uz položeni ispit za majstora kuharstva ili VKV kuhara, kuhara specijalistu
  • VKV kuhar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

 

Ostali uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96. i 80/99.).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (neovjereni preslik)

- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (neovjereni preslik)

- domovnica (neovjereni preslik)

- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da osoba nije pravomoćno osuđena (čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) - ne starije od 6 mjeseci (neovjereni preslik).

Kandidati koji temeljem posebnih propisa imaju pravo na prednost pri zapošljavanju moraju dodatno priložiti dokaze o istom. Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati kao ni prijave onih kandidata koji ne udovoljavaju uvjetima. Od kandidata koji zadovolji u natječajnom postupku izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči školske ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja bit će pozvani na razgovor.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis.

Natječaj vrijedi od 07. kolovoza do 14. kolovoza 2017. godine.

            Ravnateljica:         

Tončica Poduje Vojković, prof.

Natječaj za nastavnika glazbene umjetnosti

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

 

KLASA: 112-01/17-01/22

URBROJ: 2190-05-01-17-01

 

Vis, 16. lipnja 2017. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

  1. nastavnik glazbene umjetnosti na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 10 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti:

VSS, muzička akademija – prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („(„N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96)

 

Uz prijavu je potrebno priložiti

- životopis

- presliku rodnog lista

- presliku domovnice

- presliku diplome

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis.

 

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

Ravnateljica

_____________________

Tončica Poduje Vojković, prof.

Natječaj vrijedi od: 19.6.2017. Natječaj vrijedi do: 27.6.2017.

Originalni dokument u PDF formatu.

Obavijest o ishodu natjecaja 9.2.2017

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/17-01/18

URBROJ: 2190-05-01-16-01

Vis, 30. siječnja 2017. godine

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA

ZA NASTAVNIKA GLAZBENE UMJETNOSTI

Temeljem raspisanog natječaja za nastavnika glazbene umjetnosti na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 10 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica, objavljenog 09. siječnja 2017. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo, odlukom ravnateljice uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na navedeno radno mjesto primljen je Stipe Vojković, sukladno čl. 107. st. 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14)

Dostaviti:kandidatima pismohrana

Ravnateljica:

Tončica Poduje Vojković, prof.


SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/17-01/18

URBROJ: 2190-05-01-16-01

Vis, 30. siječnja 2017. godine

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA

ZA NASTAVNIKA GLAZBENE UMJETNOSTI

Temeljem raspisanog natječaja za nastavnika glazbene umjetnosti na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 10 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica, objavljenog 09. siječnja 2017. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo, odlukom ravnateljice uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na navedeno radno mjesto primljen je Stipe Vojković, sukladno čl. 107. st. 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14)

Dostaviti: kandidatima  pismohrana

Ravnateljica:

Tončica Poduje Vojković, prof.

Natječaj za tajnika
Natječaj za nastavnika glazbene umjetnosti
Obavijest o ishodu natječaja

 

Originalni dokument u PDF formatu nalazi se ovdje.

Natječaj za stručnog učitelja kuharstva
Obavijest o ishodu natječaja za knjižničara

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA 'ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO'

KLASA: 112-01/16-01/24

URBROJ: 2190-05-01-16-01

Vis, 01. srpnja 2016. godine

 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA

ZA STRUČNOG SURADNIKA KNJIŽNIČARA

Temeljem raspisanog natječaja za stručnog suradnika knjižničara na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica, objavljenog 13. lipnja 2016. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo, odlukom ravnateljice uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na navedeno radno mjesto primljena je Maja Karuza, prof. biologije i kemije.

Ravnateljica:

Tončica Poduje Vojković, prof.

Originalni dokument u PDF formatu je dostupan OVDJE:

Natječaj za stručnog suradnika knjižničara

SREDNJA ŠKOLA 'ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO'

 

KLASA: 112-01/16-01/17

URBROJ: 2190-05-01-16-01

 

Vis, 13. lipnja 2016. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

stručni/a suradnik/ca knjižničar/ka na neodređeno, nepuno radno vrijeme -  20 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

dipl. knjižničar
prof. informatologije, smjer bibliotekarstvo
VSS, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničrstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja te položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara
dipl. bibliotekar

 

Ostali Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11. 05/12., 16/12., 86/12. i 126/12.), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96., 80/99.) i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci („N.N. br. 28/11., 16/14. i 60/14.).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (neovjereni preslik)

- domovnica (neovjereni preslik)

- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da osoba nije pravomoćno osuđena (čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) - ne starije od 6 mjeseci (neovjereni preslik).

Kandidati koji temeljem posebnih propisa imaju pravo na prednost pri zapošljavanju moraju dodatno priložiti dokaze o istom. Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati kao ni prijave onih kandidata koji ne udovoljavaju uvjetima. Od kandidata koji zadovolji u natječajnom postupku izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči školske ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis.

Natječaj vrijedi od 13. lipnja do 21. lipnja 2016. godine.

Ravnateljica:   _____________________ Tončica Poduje Vojković, prof.

Originalni dokument u pdf formatu se nalazi OVDJE:

Natječaj za stručnog suradnika psihologa

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA 'ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO'

KLASA: 112-01/16-01/12

URBROJ: 2190-05-01-16-01

Vis, 12. travnja 2016. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

stručni/a suradnik/ca psiholog/inja na određeno, nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica, zamjena

 

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96.).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (neovjereni preslik)

- domovnica (neovjereni preslik)

- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da osoba nije pravomoćno osuđena (čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) - ne starije od 6 mjeseci (neovjereni preslik).

Kandidati koji temeljem posebnih propisa imaju pravo na prednost pri zapošljavanju moraju dodatno priložiti dokaze o istom. Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati kao ni prijave onih kandidata koji ne udovoljavaju uvjetima. Od kandidata koji zadovolji u natječajnom postupku izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči školske ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis.

Natječaj vrijedi od 12. travnja do 20. travnja 2016. godine.

Ravnateljica:    _____________________      Tončica Poduje Vojković, prof.

Originalni dokument u PDF formatu se nalazi ovdje.

Arhiva natječaja
TražilicaE-dnevnik

OBRASCI

Kalendar
« Siječanj 2018 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
Prikazani događaji


RASPORED ZVONA

jutarnja smjena

1. 08,00 – 08,45

2. 08,50 – 09,35

3. 09,40 – 10,25

veliki odmor 10,25 – 10,45

4. 10,45 – 11,30

5. 11,35 – 12,20

6. 12,25 – 13,10

7. 13,10 – 13,55

 

popodnevna smjena

1. 14,00 – 14,45

2. 14,50 – 15,35

3. 15,40 – 16,25

veliki odmor: 16,25 – 16,45

4. 16,45 – 17,30

5. 17,35 – 18,20

6. 18,25 – 19,10

7. 19,10 – 19,55


Korisni linkovi

Forum
preskoči na navigaciju