preskoči na sadržaj

Login
Korisnik:
Lozinka:
 

Besplatan Office s 1 TB prostora za pohranu svim učenicima, učiteljima i nastavnicima osnovnih i srednjih škola!

Safety Net

Aplikacija ima kviz, igre, natjecateljsko bodovanje, materijale o internetu i društvenim mrežama, sigurnost, zaštita, korisni linkovi... sadržaji za roditelje i učenike! Podržano od Carneta.

 

Natječaj - prof. geografije

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/19-01/02

URBROJ: 2190-05-01-19-01

Vis, 11. siječnja 2019. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje,

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. prof. geografije na određeno nepuno radno vrijeme - zamjena do povratka djelatnika sa dopusta - 8 sati tjedno – 1 - izvršitelj/ica

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu NN br. 01/96. te Zakona o radu NN 93/14, 127/17

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti:

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama

- domovnicu

- rodni list

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- vlastoručno potpisanu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe ovog natječaja

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis. (za natječaj)

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji treba dostaviti dokaze iz čl. 103 st. 1. citiranog Zakona, a potrebni dokazi radi ostvarivanja prava prednosti dostupni su na poveznici ministarstva nadležnog za branitelje:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Natječaj vrijedi od 14. siječnja 2019. do 22. siječnja 2019 godine.

 

V.d.Ravnateljica:

Alma Vodopija prof.

 

Natječaj - prof.struk.predmeta ekonomske skupine

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/19-01/01

URBROJ: 2190-05-01-19-01

 

Vis, 11. siječnja 2019. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17. i 68/18) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje,

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. prof. strukovnih predmeta ekonomske skupine na određeno nepuno radno vrijeme - zamjena do povratka djelatnika sa dopusta - 30 sati tjedno 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18 i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu NN br. 01/96. te Zakona o radu NN 93/14, 127/17

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti:

- životopis

- dokaz o stečenoj stručnoj spremi

- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama

- domovnicu

- rodni list

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

- elektronički zapis Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

- vlastoručno potpisanu privolu za prikupljanje i obradu osobnih podataka u svrhu provedbe ovog natječaja

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis. (za natječaj)

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji treba dostaviti dokaze iz čl. 103 st. 1. citiranog Zakona, a potrebni dokazi radi ostvarivanja prava prednosti dostupni su na poveznici ministarstva nadležnog za branitelje:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Natječaj vrijedi od 14. siječnja 2019. do 22. siječnja 2019 godine.

 

V.d.Ravnateljica:

Alma Vodopija prof.

Natječaj za Stručni suradnik pedagog

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/18-01/14

URBROJ: 2190-05-01-18-02

Vis, 26. studenoga 2018. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.i 07/17.) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. stručni suradnik pedagog: na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Fakultet, akademija, magisterij, doktorat– prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („(„N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 07/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96, i 80/99)

Uz prijavu je potrebno priložiti

- životopis

- presliku rodnog lista

- presliku domovnice

- presliku diplome

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis. (za natječaj)

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji treba dostaviti dokaze iz čl. 103 st. 1. citiranog Zakona, a potrebni dokazi radi ostvarivanja prava prednosti dostupni su na poveznici ministarstva nadležnog za branitelje:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

Natječaj je objavljen 26. studenoga 2018. te vrijedi od 27. studenoga 2018. do 04. prosinca 2018 godine.

 

Ravnateljica:

                                                                                                                                                                                        Tončica Poduje Vojković, prof.

 

Natječaj za Nastavnika/ce pol.i gosp., etike, filozofije

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

 

KLASA: 112-01/18-01/14

URBROJ: 2190-05-01-18-02

Vis, 26. studenoga 2018. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14.i 07/17.) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. prof. politike i gospodarstva, filozofije, etike: na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

Fakultet, akademija, magisterij, doktorat– prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („(„N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14. i 07/17) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96, i 80/99)

Uz prijavu je potrebno priložiti

- životopis

- presliku rodnog lista

- presliku domovnice

- presliku diplome

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis. (za natječaj)

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom Zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti sve dokaze o pravu na koje se poziva.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema čl. 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji treba dostaviti dokaze iz čl. 103 st. 1. citiranog Zakona, a potrebni dokazi radi ostvarivanja prava prednosti dostupni su na poveznici ministarstva nadležnog za branitelje:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/POPIS%20DOKAZA%20ZA%20OSTVARIVANJE%20PRAVA%20PRI%20ZAPO%C5%A0LJAVANJU.pdf

 

Natječaj je objavljen 26. studenoga 2018. te vrijedi od 27. studenoga 2018. do 04. prosinca 2018 godine.

 

Ravnateljica:

                                                                                                                                                                                        Tončica Poduje Vojković, prof.

 

Natječaj za Stručni/a učitelj/ica kuharstva

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/18-01/14

URBROJ: 2190-05-01-18-01

Vis, 26. studenoga 2018. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13.,152/14., 07/17. i 68/18.) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. stručni/a učitelj/ica kuharstva na određeno, puno radno vrijeme - 40 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica, zamjena

Uvjeti:

 • dipl. ekonomist – smjer hotelijerstvo uz položeni ispit za majstora kuharstva ili VKV kuhara, kuhara specijalistu
 • VKV kuhar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

Ostali uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 074/17. i 68/18) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96. i 80/99.).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (neovjereni preslik)
 • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (neovjereni preslik)
 • domovnica (neovjereni preslik)
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da osoba nije pravomoćno osuđena (čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) - ne starije od 6 mjeseci (neovjereni preslik).

Kandidati koji temeljem posebnih propisa imaju pravo na prednost pri zapošljavanju moraju dodatno priložiti dokaze o istom.

Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati kao ni prijave onih kandidata koji ne udovoljavaju uvjetima. Od kandidata koji zadovolji u natječajnom postupku izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči školske ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja bit će pozvani na razgovor.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole:

Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis.

Natječaj je objavjen 26. studenoga 2018. godina a vrijedi od 27. studenoga 2018 do 04. prosinca 2018. godine.

Ravnateljica:

                                                                                                                                                                                        Tončica Poduje Vojković, prof.

Natječaj za nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture-SOR

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

 

KLASA: 112-06/18-01/01

URBROJ: 2190-05-01-18-01

 

Vis, 09. ožujka 2018. godine

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“  broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12,  94/13, 152/14 i 7/17), Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, raspisuje: 

NATJEČAJ

za Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

 

 1. Nastavnik tjelesne i zdravstvene kulture (m/ž)- 1 izvršitelj za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, puno radno vrijeme 12 mjeseci.

Uvjeti:

Kandidat treba imati odgovarajući stupanj obrazovanja i struku predviđenu za obavljanje poslova radnog mjesta za čije se obavljanje prima na stručno osposobljavanje sukladno odredbama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 93/14, 152/14 i 7/17) ) i Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoškom obrazovanju u srednjem školstvu ( „Narodne novine“ broj: 1/96 i 80/99 ).

Osim uvjeta o stručnoj spremi, kandidati za prijavu na ovaj natječaj trebaju ispunjavati uvjete predviđene Zakonom o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12 i 16/17), a to su:

 • da su nezaposlene osobe do navršenih 30 godina života, a koje se u evidenciji Hrvatskog zavoda za zapošljavanje vode kao nezaposlene osobe najmanje trideset (30) dana
 • koje bez obzira na razdoblje ukupnog evidentiranog staža u mirovinskom osiguranju nemaju više od dvanaest (12) mjeseci staža u stečenoj kvalifikaciji, odnosno evidentiranog staža ostvarenog po toj osnovi kod tuzemnog ili inozemnog nositelja obveznog mirovinskog osiguranja

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis,
 • presliku dokaz o stručnoj spremi,
 • presliku domovnice,
 • presliku rodnog lista,
 • potvrdu o nekažnjavanju ne stariju od šest (6) mjeseci
 • potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranima u matičnoj evidenciji HZMO,
 • potvrda HZZ-a da se kandidat vodi kao nezaposlena osoba bez radnog iskustva najmanje trideset (30) dana

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči školske ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis sa napomenom „ZA NATJEČAJ NASTAVNIK/ICE TJELESNE I ZDRAVSTVENE KULTURE – SOR“.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće se razmatrati.

Kandidati će o rezultatima natječaja biti obaviješteni u zakonskom roku.

Za prijavu na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa dostaviti presliku dokumenata.

 

Natječaj je objavljen dana 12. ožujka 2018

Natječaj vrijedi do 20. ožujka 2018.

 

Ravnateljica:

Tončica Poduje Vojković, prof.

 

Natječaj za stručnog/u učitelja/icu kuharstva

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

 

KLASA: 112-01/18-01/07

URBROJ: 2190-05-01-18-01

Vis, 20. veljače 2018. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje:

NATJEČAJ

za radno mjesto

 1. stručni/a učitelj/ica kuharstva na određeno, puno radno vrijeme - 40 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica, zamjena

Uvjeti:

 • dipl. ekonomist – smjer hotelijerstvo uz položeni ispit za majstora kuharstva ili VKV kuhara, kuhara specijalistu
 • VKV kuhar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

Ostali uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96. i 80/99.).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • životopis
 • dokaz o stručnoj spremi (neovjereni preslik)
 • dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (neovjereni preslik)
 • domovnica (neovjereni preslik)
 • uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da osoba nije pravomoćno osuđena (čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) - ne starije od 6 mjeseci (neovjereni preslik).

Kandidati koji temeljem posebnih propisa imaju pravo na prednost pri zapošljavanju moraju dodatno priložiti dokaze o istom.

Kandidat  koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 101. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17) dužan je uz prijavu na natječaj, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su objavljeni na web stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, na poveznici:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati kao ni prijave onih kandidata koji ne udovoljavaju uvjetima. Od kandidata koji zadovolji u natječajnom postupku izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči školske ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja bit će pozvani na razgovor.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole:

Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis.

Natječaj vrijedi do 01. ožujka 2018. godine.

Datum objave 21. veljače 2018. godine.

Ravnateljica

Tončica Poduje Vojković, prof.

 

Natječaj za voditelja/voditeljicu računovodstva

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/17-01/30

URBROJ: 2190-05-01-15-01

Vis, 22. prosinca 2017. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. voditelj/voditeljica računovodstva na određeno, puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica, zamjena

 

Uvjeti:

Diplomski sveučilišni studij ekonomije ili stručni studij ekonomije.

Opći i posebni uvjeti prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.)

 

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (neovjereni preslik)

- domovnica (neovjereni preslik)

- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da osoba nije pravomoćno osuđena (čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) - ne starije od 6 mjeseci (neovjereni preslik).

 

Kandidati koji temeljem posebnih propisa imaju pravo na prednost pri zapošljavanju moraju dodatno priložiti dokaze o istom. Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati kao ni prijave onih kandidata koji ne udovoljavaju uvjetima. Od kandidata koji zadovolji u natječajnom postupku izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči školske ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis.

 

Natječaj vrijedi od 27. prosinca 2017. do 04. siječnja 2018. godine.

 

Ravnateljica: Tončica Poduje Vojković, prof.

 

 

Natječaj za nastavnika/cu glazbene umjetnosti

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/17-01/30

URBROJ: 2190-05-01-17-02

Vis, 22. prosinca 2017. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. nastavnik/ca glazbene umjetnosti na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 10 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti:

VSS, muzička akademija – prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („(„N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96)

 

Uz prijavu je potrebno priložiti

- životopis

- presliku rodnog lista

- presliku domovnice

- presliku diplome

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis.

 

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

 

Natječaj vrijedi od 27. prosinca 2017. do 04. siječnja 2018 godine. 


Ravnateljica: Tončica Poduje Vojković, prof.

Natječaj za stručnog/u učitelja/icu kuharstva

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

 

KLASA: 112-01/17-01/26

URBROJ: 2190-05-01-17-01

 

Vis, 07. kolovoza 2017. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. stručni/a učitelj/ica kuharstva na određeno, puno radno vrijeme - 40 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica, zamjena

 

Uvjeti:

 • dipl. ekonomist – smjer hotelijerstvo uz položeni ispit za majstora kuharstva ili VKV kuhara, kuhara specijalistu
 • VKV kuhar uz uvjete utvrđene nastavnim planom i programom

 

Ostali uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96. i 80/99.).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (neovjereni preslik)

- dokaz o stečenim pedagoškim kompetencijama (neovjereni preslik)

- domovnica (neovjereni preslik)

- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da osoba nije pravomoćno osuđena (čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) - ne starije od 6 mjeseci (neovjereni preslik).

Kandidati koji temeljem posebnih propisa imaju pravo na prednost pri zapošljavanju moraju dodatno priložiti dokaze o istom. Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati kao ni prijave onih kandidata koji ne udovoljavaju uvjetima. Od kandidata koji zadovolji u natječajnom postupku izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči školske ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Svi kandidati koji udovoljavaju formalnim uvjetima natječaja bit će pozvani na razgovor.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis.

Natječaj vrijedi od 07. kolovoza do 14. kolovoza 2017. godine.

            Ravnateljica:         

Tončica Poduje Vojković, prof.

Natječaj za nastavnika glazbene umjetnosti

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA

ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

 

KLASA: 112-01/17-01/22

URBROJ: 2190-05-01-17-01

 

Vis, 16. lipnja 2017. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

 1. nastavnik glazbene umjetnosti na neodređeno, nepuno radno vrijeme - 10 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

 

Uvjeti:

VSS, muzička akademija – prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („(„N.N.“ br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96)

 

Uz prijavu je potrebno priložiti

- životopis

- presliku rodnog lista

- presliku domovnice

- presliku diplome

- uvjerenje o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci)

 

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja. Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis.

 

Na oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola

Nepotpune i nepravodobno dostavljene ponude neće se razmatrati.

Ravnateljica

_____________________

Tončica Poduje Vojković, prof.

Natječaj vrijedi od: 19.6.2017. Natječaj vrijedi do: 27.6.2017.

Originalni dokument u PDF formatu.

Obavijest o ishodu natjecaja 9.2.2017

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/17-01/18

URBROJ: 2190-05-01-16-01

Vis, 30. siječnja 2017. godine

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA

ZA NASTAVNIKA GLAZBENE UMJETNOSTI

Temeljem raspisanog natječaja za nastavnika glazbene umjetnosti na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 10 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica, objavljenog 09. siječnja 2017. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo, odlukom ravnateljice uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na navedeno radno mjesto primljen je Stipe Vojković, sukladno čl. 107. st. 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14)

Dostaviti:kandidatima pismohrana

Ravnateljica:

Tončica Poduje Vojković, prof.


SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO

KLASA: 112-01/17-01/18

URBROJ: 2190-05-01-16-01

Vis, 30. siječnja 2017. godine

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA

ZA NASTAVNIKA GLAZBENE UMJETNOSTI

Temeljem raspisanog natječaja za nastavnika glazbene umjetnosti na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 10 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica, objavljenog 09. siječnja 2017. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo, odlukom ravnateljice uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na navedeno radno mjesto primljen je Stipe Vojković, sukladno čl. 107. st. 11. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14)

Dostaviti: kandidatima  pismohrana

Ravnateljica:

Tončica Poduje Vojković, prof.

Natječaj za tajnika
Natječaj za nastavnika glazbene umjetnosti
Obavijest o ishodu natječaja

 

Originalni dokument u PDF formatu nalazi se ovdje.

Natječaj za stručnog učitelja kuharstva
Obavijest o ishodu natječaja za knjižničara

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA 'ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO'

KLASA: 112-01/16-01/24

URBROJ: 2190-05-01-16-01

Vis, 01. srpnja 2016. godine

 

OBAVIJEST O ISHODU NATJEČAJA

ZA STRUČNOG SURADNIKA KNJIŽNIČARA

Temeljem raspisanog natječaja za stručnog suradnika knjižničara na neodređeno, nepuno radno vrijeme – 20 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica, objavljenog 13. lipnja 2016. godine na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici Srednje škole Antun Matijašević Karamaneo, odlukom ravnateljice uz prethodnu suglasnost Školskog odbora, na navedeno radno mjesto primljena je Maja Karuza, prof. biologije i kemije.

Ravnateljica:

Tončica Poduje Vojković, prof.

Originalni dokument u PDF formatu je dostupan OVDJE:

Natječaj za stručnog suradnika knjižničara

SREDNJA ŠKOLA 'ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO'

 

KLASA: 112-01/16-01/17

URBROJ: 2190-05-01-16-01

 

Vis, 13. lipnja 2016. godine

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

stručni/a suradnik/ca knjižničar/ka na neodređeno, nepuno radno vrijeme -  20 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti:

dipl. knjižničar
prof. informatologije, smjer bibliotekarstvo
VSS, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničrstva na diplomskom studiju iz informacijskih i komunikacijskih znanosti u roku od 3 godine od dana zapošljavanja te položen stručni ispit za diplomiranog knjižničara
dipl. bibliotekar

 

Ostali Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11. 05/12., 16/12., 86/12. i 126/12.), Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96., 80/99.) i Pravilniku o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci („N.N. br. 28/11., 16/14. i 60/14.).

Uz pisanu prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (neovjereni preslik)

- domovnica (neovjereni preslik)

- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da osoba nije pravomoćno osuđena (čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) - ne starije od 6 mjeseci (neovjereni preslik).

Kandidati koji temeljem posebnih propisa imaju pravo na prednost pri zapošljavanju moraju dodatno priložiti dokaze o istom. Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati kao ni prijave onih kandidata koji ne udovoljavaju uvjetima. Od kandidata koji zadovolji u natječajnom postupku izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči školske ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis.

Natječaj vrijedi od 13. lipnja do 21. lipnja 2016. godine.

Ravnateljica:   _____________________ Tončica Poduje Vojković, prof.

Originalni dokument u pdf formatu se nalazi OVDJE:

Natječaj za stručnog suradnika psihologa

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

SREDNJA ŠKOLA 'ANTUN MATIJAŠEVIĆ KARAMANEO'

KLASA: 112-01/16-01/12

URBROJ: 2190-05-01-16-01

Vis, 12. travnja 2016. godine

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo raspisuje

 

NATJEČAJ

za radno mjesto

 

stručni/a suradnik/ca psiholog/inja na određeno, nepuno radno vrijeme - 20 sati tjedno, 1 izvršitelj/ica, zamjena

 

Uvjeti:

Prema Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi («N.N.» br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu („N.N.“ br. 01/96.).

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju dostaviti sljedeću dokumentaciju:

- životopis

- dokaz o stručnoj spremi (neovjereni preslik)

- domovnica (neovjereni preslik)

- uvjerenje da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak i da osoba nije pravomoćno osuđena (čl. 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi) - ne starije od 6 mjeseci (neovjereni preslik).

Kandidati koji temeljem posebnih propisa imaju pravo na prednost pri zapošljavanju moraju dodatno priložiti dokaze o istom. Nepotpune i nepravovremeno dostavljene prijave neće se razmatrati kao ni prijave onih kandidata koji ne udovoljavaju uvjetima. Od kandidata koji zadovolji u natječajnom postupku izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju.

Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objave natječaja na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči školske ustanove i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta natječaja dostaviti na adresu škole: Srednja škola Antun Matijašević Karamaneo, Viškog boja 9, 21 480 Vis.

Natječaj vrijedi od 12. travnja do 20. travnja 2016. godine.

Ravnateljica:    _____________________      Tončica Poduje Vojković, prof.

Originalni dokument u PDF formatu se nalazi ovdje.

Arhiva natječaja
Škola za život

https://skolazazivot.hr/

U našoj školi eksperimentalni program  se provodi u 1. razredu HTT i 1. razredu THK.


E-škole


TražilicaE-dnevnik


OBRASCI

Kalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji


RASPORED ZVONA

jutarnja smjena

1. 08,00 – 08,45

2. 08,50 – 09,35

3. 09,40 – 10,25

veliki odmor 10,25 – 10,45

4. 10,45 – 11,30

5. 11,35 – 12,20

6. 12,25 – 13,10

7. 13,10 – 13,55

 

popodnevna smjena

1. 14,00 – 14,45

2. 14,50 – 15,35

3. 15,40 – 16,25

veliki odmor: 16,25 – 16,45

4. 16,45 – 17,30

5. 17,35 – 18,20

6. 18,25 – 19,10

7. 19,10 – 19,55


Korisni linkovi

Forum
preskoči na navigaciju